Hakkımızda

Batusan Plastik olarak; 30 yılı aşkın süredir Plastik Sektöründe uzmanlaşan Yönetim ve Üretim kadromuzla, özellikle Medikal ve Eğitim sektöründe ilk sırada yer almakla birlikte Spor Ekipmanları, Plastik Platform, Oyuncak ve Otomotiv sektörlerine ürünler üretiyoruz.

Plastik ürünleri projelendirme, tasarımı, üretimi, kalıp projelendirme, tasarımı, üretimi projelerinizin tamamını uçtan uca gerçekleştiriyoruz.

Üretim Kapasitemizin %95’ini, Polipropilen (PP) hammadeden gerçekleştirmekteyiz.

Vizyonumuz

Yenilikçi yaklaşım ile hızla değişen dünyada daha mutlu müşterilerle, sürdürülebilir global bir şirket olmak.Karlı ve sürdürülebilir büyüme ile, çevreye saygılı,
tüm Dünyada saygın bir şirket olmak

Kalite Politikamız

Yüksek bilgi birikimi ve üretim tecrübesine
sahip olan şirketimizin ana politikası;

• Müşterilerimizin talep ve beklentilerini anlamak, uygun şekilde karşılayarak memnuniyetlerini sağlamak ve sürekli iyileştirmek,

• Paydaşlarımıza ürün ve hizmet sunumlarımızda, şirketimizce benimsenmiş müşteri odaklılık ilkesi çerçevesinde hareket etmek,

• Tedarikçilerimizle karşılıklı güvene dayalı bir işbirliği içinde olmayı,

• Maliyetleri düşürmek ve karlılığı arttırmak için teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeyi ve uygulamayı,

• Müşterilerimize sunduğumuz tüm ürünlerde, ulusal ve uluslararası standartlara ve mevzuatlara uyum sağlamayı,

• Çalışanlarımızın gelişimini sürekli destekleyen eğitim programları ile çalışan memnuniyeti, bağlılığı ve motivasyonunun yüksek tutulmasını sağlamayı,

• Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi

• Şirket kalite hedef ve programlarını oluşturarak gözden geçirmek, düzeltici ve önleyici faaliyetlerle kontrol altına almak ve sürekli iyileştirmek ana politikamızdır.

Misyonumuz

Müşterilerimizin taleplerine ve ihtiyaçlarına yönelik ürünler üretmeye, bunları istenilen zamanda ve doğru maliyetlerle karşılamaya. Sektörün gelişimine öncülük etmeye, ülke ekonomisine katkıda bulunmaya. Çalışanlarımızın gelişimini ve mutluluğunu ön planda tutarız.

Çevre Politikamız

Sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak amacı ile ürettiğimiz tüm ürünlerimizde çevreye olan olumsuz etkileri en aza indirebilmek için çevrenin korunması amaç edinilmiştir;

• Çevre yönetim sistemini sürekli geliştirmek ve iyileştirmek,

• Temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak,

• Doğal kaynakların tüm süreçlerde verimli kullanılması,

• Enerji tasarrufu sağlamak,

• Yaşam döngüsü boyunca tüm süreçlerimizde çevresel etkilerin ve risklerin kaynağında önlenmesi,

• Çevre dostu ürünler üretmek ve çevre dostu üretim süreçlerini işletmede uygulamak,

• Üretilen ürünleri ve üretim süreçlerini iyileştirmek, geliştirmek,

• Üretimde fire oranını en aza indirgemek,

• Paydaşlarımızı çevre konusunda bilgilendirmek ve gereken önlemleri almaları için destek olmak,

• Faaliyetlerimiz sonucu ortaya çıkan atıkları ve atıkların zararını azaltılması ya da yeniden kullanımını sağlamak,

• İlgili çevre mevzuatı ve diğer gerekleri karşılamak,

• Atıkları minimuma indirmek, kirliliği kaynağında önlemek ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak temel Çevre Politikamızdır.

Değerlerimiz

• Yenilikçilik
• Güvenilirlik
• Sürdürülebilirlik
• İçtenlik
• Duyarlılık
• Çeşitlilik

Hammadde Tedarikçilerimiz

Belgelerimiz